இந்த எண்ணையை தேய்த்தால் உங்கள் பல் வெள்ளையாக மாறிவிடும் | OIL PULLING | TAMIL HEALTH TIPS

8 Views
Published
இந்த எண்ணையை தேய்த்தால் உங்கள் பல் வெள்ளையாக மாறிவிடும் | OIL PULLING | TAMIL HEALTH TIPS

AROKIYA CLINIC
CELL: 9677437126.

தமிழ் மருத்துவம் அழியாமல் பாதுகாக்கவேண்டும், நம் பராம்பரிய கலைகளில் மிக முக்கியமான விஷயங்களை மருதுவகுரிப்புகளை ஆராய்ந்து மக்களுக்கு பயன்பெற வேண்டும் என்ற முயற்சியில் உள்ள எங்களுக்கு உங்களது ஆதரவு என்றும் வேண்டும் என்று கேட்டுகொள்கிறோம்.
இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்.
நன்றி .
Category
Health (Health)