உடல் எடை குறைக்க இதை ஒரு க்ளாஸ் குடிங்க/weight loss drink/ how to loss weight in tamil/ weight loss

12 Views
Published
உடல் எடை குறைக்க இதை ஒரு க்ளாஸ் குடிங்க/weight loss drink/ how to loss weight in tamil/ weight loss
-------------------------------------------------------------
incredints
water 500ml
mint leaves 5
lemon 1/4tsp
if you need add honey 1tsp
----------+++++---------+--------------+-------+--------+++-

#weightloss
#howtolossweight
#weightlosstipsintamil
#udaleadaikiraiya
#udaledaikiraipathueapadi
#weightlossdrink
#thoppaikuraiya
$ithuungalsamayal
Category
Health (Health)