ஒரு நாள் முழுதும் சாப்பிடாம இருந்தால் என்ன ஆகும் /health tips /healthy life/tamil/health benefit

1 Views
Published
ஒரு நாள் முழுதும் சாப்பிடாம இருந்தா என்ன ஆகும்

#pasting
#tamil
#healthylife


Disclaimer :

This channel DOES NOT promote or encourage any illegal activities, all consents provided by this channel.

Copyright disclaimer under section 107 of the copyright act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment,news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non -profit, educational or personal use tips the in favor of fair use
***** **** *** **** ***** *********** ******
*** *** **** *** **
https://creativecommons.org/licenses/

_________________________________________

___________________________________________
Any video or images in this video has been used only to convey messages to the viewers. This is fair use and as far as i know, its permitted. I don't intend to infringe the copyright of anyone. Still, if any of you feel that i have used your images or video without your consent, kindly email me at rahulcr2617@gmail.com to inform me about the same.
*******************
***** **** **** *****
Category
Health (Health)