கோடையில் உடல் சூட்டை தணிக்க உதவும் எளிய ஆரோக்கிய முறைகள் | Health Tips | Ayurveda | Pomagranate

10 Views
Published
கோடையில் உடல் சூட்டை தணிக்க உதவும் எளிய ஆரோக்கிய முறைகள் | Health Tips | Ayurveda | Pomagranate


This video is about the how to Reduce body heat during summer.!

#Summer #Siddha #Healthtips #Beautytips #Doctor


Category
Health (Health)