திப்பிலி பொடியை இப்படி சாப்பிட்டால் இவ்வளவு அற்புத நன்மைகளா | Long Pepper Benefits | Health Tips

10 Views
Published
FREE REGISTRATION : https://www.mayyam.in?yt=201
சரியான நபரை உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையாக தேர்ந்தெடுக்க தமிழகத்தின் No.1 சேவை மையத்தை அணுகவும்


திப்பிலி பொடியை இப்படி சாப்பிட்டால் இவ்வளவு அற்புத நன்மைகளா | Long Pepper Benefits | Health Tips


This video is about the benefits of Long pepper !

#LongPepper #Siddha #Healthtips #Beautytips #Doctor


Category
Health (Health)