மார்பக புற்றுநோய் இருக்கானு வீட்டிலேயே பரிசோதனை செய்வது எப்படி? | Tamil Health Tips | Latest News

24 Views
Published
Tips to confirm breast cancer in home?

மார்பக புற்றுநோய் இருக்கானு வீட்டிலேயே பரிசோதனை செய்வது எப்படி?

Nowadays many womens are suffer from breast cancer. Because of their lifestyle and food they are having. Here we are giving some steps to identify if you have breast cancer or not in home itself.

--------------------------------------------------------------------------------------

For more health, beauty and lifestyle videos, subscribe to our TamilCare channel. We hope our channel will surely help you.

--------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe : https://goo.gl/VAVi5y
Follow us on FB : https://goo.gl/SAH0W4

--------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The information and suggestions provided by Tamil Care channel is only for educational and general purposes only, you no need to consider it as professional advice. We try to give the best and useful information daily, but we cannot guarantee for that. If you want to try our advice, please consider your doctor before trying.

Music Credit:
Tobu & Itro - Sunburst [NCS Release]
https://www.youtube.com/watch?v=4lXBHD5C8do

Image & Video Credit:
https://www.pixabay.com
https://www.Pexels.com
http://www.Freepik.com
https://www.Stockvault.net
https://www.videezy.com
https://www.videvo.net
Category
Health (Health)