ராஜ ராஜ சோழன் நான் - Raja Raja Chozhan Naan Video Song HD | Ilayaraja, K. J. Yesudas Songs

16 Views
Published
ராஜ ராஜ சோழன் நான் - Raja Raja Chozhan Naan Video Song HD | Ilayaraja, K. J. Yesudas Songs

ஆண் : ராஜ ராஜ
சோழன் நான் எனை
ஆளும் காதல் தேசம்
நீ தான்

ஆண் : ராஜ ராஜ
சோழன் நான் எனை
ஆளும் காதல் தேசம்
நீ தான் பூவே காதல்
தீவே மண் மீது சொர்க்கம்
வந்து பெண்ணாக ஆனதே
உல்லாச பூமி இங்கு
உண்டானதே

ஆண் : ராஜ ராஜ
சோழன் நான் எனை
ஆளும் காதல் தேசம்
நீ தான் பூவே காதல்
தீவே

ஆண் : கண்ணோடு
கண்கள் ஏற்றும் கற்பூர
தீபமே கை தீண்டும் போது
பாயும் மின்சாரமே உல்லாச
மேடை மேலே ஓரங்க நாடகம்
இன்பங்கள் பாடம் சொல்லும்
என் தாயகம்

ஆண் : இங்கங்கு
ஊஞ்சலாக நான்
போகிறேன் அங்கங்கு
ஆசை தீயில் நான்
வேகிறேன் உன் ராக
மோகனம் என் காதல்
வாகனம் செந்தாமரை
செந்தேன் மழை என்
ஆவி நீயே தேவி

ஆண் : ராஜ ராஜ
சோழன் நான் எனை
ஆளும் காதல் தேசம்
நீ தான் பூவே காதல்
தீவே

ஆண் : கள்ளுர பார்க்கும்
பார்வை உள்ளுர பாயுமே
துள்ளாமல் துள்ளும்
உள்ளம் சல்லாபமே
வில்லோடு அம்பு ரெண்டு
கொல்லாமல் கொல்லுதே
பெண் பாவை கண்கள் என்று
பொய் சொல்லுதே

ஆண் : முந்தானை மூடும்
ராணி செல்வாக்கிலே என்
காதல் கண்கள் போகும்
பல்லாக்கிலே தேனோடை
ஓரமே நீராடும் நேரமே
புல்லாங்குழல் தள்ளாடுமே
பொன் மேனி கேளாய் ராணி

ஆண் : ராஜ ராஜ
சோழன் நான் எனை
ஆளும் காதல் தேசம்
நீ தான்

ஆண் : ராஜ ராஜ
சோழன் நான் எனை
ஆளும் காதல் தேசம்
நீ தான் பூவே காதல்
தீவே மண் மீது சொர்க்கம்
வந்து பெண்ணாக ஆனதே
உல்லாச பூமி இங்கு
உண்டானதே

ஆண் : ராஜ ராஜ
சோழன் நான் எனை
ஆளும் காதல் தேசம்
நீ தான் பூவே காதல்
தீவே
Category
Tamil HD Songs