10 ரூபாய் உணவு பல நோய் குணப்படுத்துவம் மருத்துவம்

32 Views
Published
Contact 83102 75492
Hi viewers, welcome to Abhiesheik Babu Youtube channel in it I shared about Home Remedy in Tamil, Health tips, Hair tips, Weight Lose, Pregnancy, Sex, Beauty tips, Gain weight, Health tips for babies, Sinus infection, Neck pain back pain etc.,

இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் LIKE & SHARE பண்ணுங்க!..
மேலும் இதுபோன்று விடீயோக்களை கண்டு மகிழ
channel யை https://www.youtube.com/user/abhiesheikbabu/featured?view_as=subscriber
SUBSCRIBE பண்ணுங்க!

Follow me :
https://www.facebook.com/naturaltamilremedies/

Play list
https://www.youtube.com/user/abhiesheikbabu/playlists?view_as=subscriber

Home Remedy in Tamil
https://www.youtube.com/watch?v=SXELBLdZBHU&list=PLQcOPmwzDyMJukVlCMsL_YP7s3fBQK7bD
Health tips
https://www.youtube.com/watch?v=_jqyWuGAskY&list=PLQcOPmwzDyMIilqeptGNsHwFn1jZnH5x7
Hair tips
https://www.youtube.com/watch?v=Izz9mdhs3GY&list=PLQcOPmwzDyMLHp64ejbdx-JWiS8r5OwjJ
Weight Lose
https://www.youtube.com/watch?v=V4mCk3rtBeA&list=PLQcOPmwzDyMJ13fmxiVYdK75zTGP3a2W2
https://www.youtube.com/watch?v=uh6oeOZrfnE&list=PLQcOPmwzDyMJe0dmco2rDxbyCC3zLmtXv
Pregnancy
https://www.youtube.com/watch?v=15vxEdZkk_c&list=PLQcOPmwzDyMKehXbdD5O--dIUZrStCjkd
Sex
https://www.youtube.com/watch?v=lsuPrARL9jI&list=PLQcOPmwzDyML6tUbqiJgCSis_EyGix6kT
Beauty tips
https://www.youtube.com/watch?v=9wZvrFE_ySo&list=PLQcOPmwzDyMI1-oZaUUzUgy8Rw2UtcB1V
Gain weight
https://www.youtube.com/watch?v=mdCFRdJnQqE&list=PLQcOPmwzDyMI8cPo4K27SXCfXrxLPZHeG
Health tips for babies
https://www.youtube.com/watch?v=FVgq-zcq_JU&list=PLQcOPmwzDyMKSXeAjJOaNgU-B3xRAPVXd
Sinus infection
https://www.youtube.com/watch?v=7OS8gi8h6O0&list=PLQcOPmwzDyMIoCR0Py2XVcATY9a1CWBJB
Neck pain back pain
https://www.youtube.com/watch?v=UuQ_BxCgvfc&list=PLQcOPmwzDyMKW-BrVYD38Wyx9mNq2VLx2
Category
Health (Health)